Diensten

Diensten 

Inval bij uitval

Extra ondersteuning bij evenementen of bijzonderheden. 

Workshops en trainingen voor leerlingen of klassenassistenten 

Inval  bij  uitval 

Vervanging bij ziekte of verlof: Spoedvervanging (min. 3 uur)Ziekte/verlof vervanging (3 -7,5 uur)
Ziekte/verlof vervanging (8+ uur) Lees meer

Extra ondersteuning

Ondersteuning bij LeerlingVolgSysteem toetsen

Begeleiding leerlingen op sociaal-reken-taalgebied

Lees meer

Evenementen

Sportdagen
Schoolreisjes
….uw evenement? Lees meer