Extra ondersteuning

Extra ondersteuning

Hieronder vindt u voorbeelden van tijdelijke ondersteuningsmogelijkheden. 

Ik ben door mijn  jarenlange ervaring in het basisonderwijs inzetbaar op meerdere fronten op de momenten dat u door omstandigheden onderbezet bent. 

Daarnaast steek ik graag de handen uit de mouwen voor alle extra schoolactiviteiten, van sportdag tot musical.

LeerlingVolgSysteem

Elk jaar in de weken dat de toetsen van het LeerlingVolgSysteem op de agenda staan, kan het wat chaotischer zijn op school. De DMT en de AVI toetsen kosten veel tijd en moeten idividueel buiten de klas afgenomen worden. Kinderen die afwezig zijn geweest wegens ziekte moeten de toetsen nog inhalen op een ander tijdstip. Leerlingen die op niveau getoetst worden en meerdere toetsen moeten maken, vragen ook veel aandacht. 

Heeft u hulp nodig bij het afnemen van de LVS toetsen, of hulp nodig bij het nakijken van de toetsen en vervolgens het invullen van de scores in de LVS programma’s?

Dan kunt u contact met mij opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Sportdagen & excursies

Extra begeleiding

Begeleiding van kinderen (buiten de klas) op sociaal- reken- taalgebied.

In de praktijk komen vaak situaties voor dat de “gewone” dagplanning al lastig is om gedaan te krijgen. Een leerkracht probeert alle kinderen goed te begeleiden op verschillende niveaus bij elk vak van de dag. Daarnaast kost de groepsdynamiek veel extra tijd en energie. In elke groep zitten wel kinderen die extra aandacht nodig hebben. In de klas wordt veel gewerkt met bijvoorbeeld kids skills of met kanjertraining, de leerkracht steekt veel tijd in een goede klassenmanagement.

Ondanks alle energie, wil dit niet altijd lukken. Soms is het nodig om met deze leerling, alleen of met een aantal klasgenoten, buiten de klas te werken op sociaal-emotioneel gebied. Dit kan zijn in de vorm van gesprekken, dramalessen, gedragsspelletjes, sociaal-emotionele lessen etc.

U heeft dan een extra leerkracht nodig die deze kinderen buiten de klas begeleid of juist de klas overneemt en de vaste leerkracht buiten de klas deze kinderen begeleid.

Dit kan wenselijk zijn voor een aantal weken 1 dag in de week. Op die dag kunnen meerdere groepen aan bod komen.

Of heeft u begeleiding nodig in de vorm van coaching nieuwe leerkrachten?

Neem hier contact om extra begeleiding te bespreken.